Produkter

Vi tillhandahåller kablagelösningar och tilläggstjänster som t ex tillverkning av kretskort, elskåp, styrskåp, kabelstammar, kablage, kabelsatser, kablar, specialkabel och ingjutning av elektronik, kablar och kontaktdon.

Några av de branscher som vi jobbar med är:
– Värmepumpar
– Medicinteknik
– Båtar
– Kärnkraftsindustrin
– Industrivågar
– Processindustrin
– Bussar
– Lyftanordningar
– Tåg
– Entreprenadmaskiner
– Värmepannor
– Konsumentprodukter som t ex värmeelement, solfångare och belysningsarmaturer